Candidatura 2015-2019

Candidatura 2015-2019

Un partit fet amb gent com tu

Un partit fet amb gent com tu

24 de set. 2011

Els partits de l'oposició sol·liciten urgentment una Comissió d'Educació per tractar el tema de l'EPA

El dissabte 24 de setembre els tres partits de l'oposició: PSOE, Independents per Sollana i BLOC, hem sol·licitat formalment per escrit que l'Alcalde paralitze tota gestió que puga estar realitzant al voltant del servei municipal de Formació de Persones Adultes (FPA-EPA), i que no es prenga cap decisió al respecte fins a la celebració d'una Comissió Extraordinària d'Educació.

El motiu és que després de la reunió de portaveus celebrada el 15 de setembre on es plantejaren diferents alternatives per al manteniment del servei, encara a dia de hui no hi ha resposta oficial per part de l'equip de govern sobre la seua decisió, havent aparegut a la premsa la decisió de no continuar amb el servei (LEVANTE-EMV, 23 de setembre). Els partits signants exigeixen una reunió on es puga debatre una posible solució alternativa.

L'anomenat servei es duu a terme a Sollana des de fa quasi trenta anys i el fet de no continuar-lo faria molt difícil el seu reinici futur.

Esperem que la cordura amb aquest tema arribe als nostres governants i que Sollana perpetue un servei bàsic i molt necessari en els moments de crisi actuals on mil·lers d'aturats estan tornant a les aules per formar-se.

17 de set. 2011

La nostra postura cap a l'EPA

Recentment en la premsa digital local ha eixit a la llum la voluntat del govern municipal de clausurar el servei públic d’Educació de Persones Adultes. Aquest “post” intenta transmetre quina és la posició del nostre partit al respecte.

Encara que la situació econòmica a nivell de despeses ha sigut durament criticada pel nostre partit, sobretot pel fet de l’increment en juliol d’un 10% del pressupost municipal respecte a l’aprovat inicialment, volem transmetre que hi ha cert tipus de retalls que no seran mai ben vistos pels Independents, com és el cas de les despeses destinades a Educació, Cultura i Mediambient, Sanitat, Benestar Social i Associacionisme en general, entre altres.

Hi ha moltes partides pressupostaries, sobretot les relatives a inversions urbanístiques i infraestructures que poden baixar el seu pes en favor de les mencionades. Sense parlar de les destinades al pagament de serveis a tercers, que no tan sols no donen treball a sollaners sinó que s’emporten més de 400.000€ del nostre poble. Això sense comptar amb els subministres energètics que representen un bon pesic del pressupost. Bó, a la campanya electoral, els Independents ja parlarem de quines serien les nostres directrius a l’hora de reencaminar els cada vegada més baixos ingressos de l’Ajuntament perquè els serveis bàsics no es vegeren afectats greument.

Respecte al tema particular del “post” els Independents estem totalment en contra del tancament de l’EPA. Cal recordar que aquest servei va ser iniciat per personal del nostre partit i el considerem bàsic per al desenvolupament professional d’un bon nombre de joves que necessiten acabar els seus estudis abans d’incorpora-se al món laboral, tan important en els temps actuals. I quant a la tercera edat, ja diem al nostre programa que era el nostre objectiu reforçar l’Escola Permanent d’Adults perquè es potenciaren les accions educatives per al col·lectiu de la Tercera Edat.

Es pot estudiar de què manera reduir despeses en el servei de l’EPA per adequar-se al Pla d’Austeritat proposat des dels governs central i autonòmic, però mentre hi haja tan sols una persona interessada en el mateix, aquest servei ha de mantindre’s, i esta serà la nostra postura en els fòrums oficials on ens pregunten pel tema.

Però ja es veuen les intencions de l’equip de govern de cara als pressupostos del 2012,...

3 de set. 2011

I per què no?

Es suposa que quan un nou equip de govern entra en l’ajuntament la primera cosa que ha de fer és assabentar-se de la situació econòmica del mateix i introduir les mesures necessàries per ajustar el nivell de despeses a la situació d’ingressos actual, intentant mantindre els serveis oferts cap als ciutadans amb la major qualitat possible. Això almenys era el que el nostre partit estava disposat a fer des del primer dia en què estiguera al govern, ja que la situació econòmica actual requereix actuar ràpidament per reconduir el pressupost a les possibilitats reals del poble duent a més a terme el seu programa d’actuació.

Com que el grau d’ingressos de l’ajuntament s’ha reduït considerablement des d’abans de la crisi, el grau de despeses deu reduir-se en el mateix grau, excepte les despeses de personal que hi són fixes. Així, si exceptuem el pressupost de personal del total, la reducció de pressupost respecte al 2007 és del 40%.

La principal queixa del nostre partit cap a l’equip de govern , i per això de la nostra negativa a la modificació de crèdit aprovada el passat mes de juliol, és que esta modificació de crèdit suposa un plàcid passeig per als actuals gestors al llarg de l’any 2011, els quals gràcies a esta modificació no han de preocupar-se de la crisi ja que s’han assegurat els suficients diners com per a sestejar fins al 2012. Sollana i els seus contribuents no són una ONG com per a regalar ni un euro més del necessari als diferents proveïdors de l’ajuntament.
 
En el cas del nou equip de govern, l’ampliació de crèdit en 42 partides pressupostaries aprovada el passat 12 de juliol, ha incrementat en 229.000€ el pressupost de l’ajuntament per a l’any 2011. I d’on han eixit eixos diners?, doncs del remanent (tresoreria) que disposa l’ajuntament producte de l’estalvi en diferents partides o d’un increment d’ingressos en anys anteriors, reduint així la possibilitat de maniobra en futurs anys. Em passat d’un remanent de més de 800.000€ a un de menys de 600.000€.

L’aprovació d’aquesta pujada de pressupostos basat en històrics de consums arrodonits a l’alça confirma una política de continuïtat amb l’anterior legislatura (lluny del canvi promés) que farà que el govern tinga un tranquil any 2011 sense preocupar-se de pensar com reduir despeses fins a l’elaboració del pressupost de l’any 2012.

És deure de l’equip de govern el treballar des del dia després del seu nomenament en la reducció de les despeses de les distintes partides o almenys posar les bases per a que en un futur aquestes despeses siguen menors. Per què començar el pla d’austeritat en el 2012?... en altres pobles on governa el PP tan sols es parla de polítiques de retalls, és Sollana diferent?, és més, en comunitats ara governades pel partit del nostre equip de govern es parla de xifres de fins el 20% de reducció, i a Sollana s’incrementa el pressupost quasi un 10% del inicialment aprovat !!.

A què es deu aquest malbarat?, no creguem que Sollana estiga en millors condicions que d’altres.

Això si, la primera cosa que s’ha fet ha sigut esforçar-se en organitzar les millors festes possibles com si la solució de donar la poble “cent dies de circ” com feien els Romans quan hi havia perill d’alçament encara estiguera vigent al segle XXI. Una manera de cobrir amb boira els problemes que Sollana té perquè la gent no s’enrecorde d’ells !!

Si en voleu conéixer més detalls sobre el pressupost o la modificació de crèdit aprovada no dubteu en contactar amb nosaltres. Els nostres regidors estan oberts a les vostres preguntes i suggerències.

2 de set. 2011

Reinici de les activitats del partit després de les Festes 2011

Estimats simpatitzants i veïnes, i veïns en general,

Ja fa un mes i mig des de la nostra darrera publicació al blog coincidint amb la finalització de l'últim Ple del 12 de juliol i amb la celebració de les Festes Majors. Ara és el moment, ja que durant les Festes el més important és disfrutar de les activitats programades, de respondre a certes informacions què per incompletes resulten demagògiques i a la recerca de l'enfrontament del poble amb el nostre partit.

L'equip de govern utilitzà ni més ni menys que el Programa de Festes (pagat per tots) per incloure un comentari de caliu polític que en res beneficià als Independents. Es tracta del cinqué paràgraf on s'anomenen els partits que donaren suport o s'abstingueren a la modificació de crèdits del 12 de juliol, on intencionadament no s'anomena al partit Independents donant per suposat que votarem en contra de la mateixa.

Primer punt: no és de rebut que s'utilitze un espai públic pagat per tots com el Programa de Festes per fer aquest tipus de comentaris, per això estava l'espai reservat als partits del BIM o els espais que cada partit tenim en Internet com aquest. Les festes han de ser un període on s'arraconen les diferències i en què tots disfrutem de les mateixes.

Segon punt: La modificació de crèdits votada NO ERA RELATIVA ÚNICAMENT A LES FESTES. En aquesta modificació de crèdits s'incloïen 41 partides a més de la partida pressupostaria dedicada a Festes, amb la qual cosa dir que els Independents votaren en contra de la modificació global de crèdit i NO a que no hi hagueren festes aquest any, tal i com es despren del comentari "el grup BLOC Compromís, ... i el PSOE Sollana, ...faran possible junt a nosaltres, l'actual equip de govern del Partit Popular, que el Romaní i Sollana tinguen les festes que es mereixen". Això és pura demagògia.

Explicarem després el motiu de la nostra votació.

30 de juny 2011

DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A FAVOR DELS REGIDORS

La distribució final de les àrees municipals queda com a continuació s'exposa:
VICENTE JOSE CODOÑER (Alcalde), portarà l'Àrea de Personal, Seguretat Ciutadana, Serveis Públics, Medi Ambient, Sanitat i Administració General.
 • Policia i Seguretat Ciutadana
 • Gestió dels empleats públics
 • Programes d'Ocupació i de Formació
 • Protecció i defensa del Medi Ambient, declaracions d'interés comunitari i llicències ambientals.
 • Gestió d'activitats sanitàries i atenció primària.
 • Serveis de neteja viaria, edificis, instal·lacions municipals, gestió de residus sòlids urbans, cicle integral de l'aigua i enllumenat públic.
 • Protecció Civil i Bombers.
 • Cementeri.
 • Parcs i Jardins.
 • Protocol i coordinació de relacions institucionals.
LAURA FORTEA, portarà l'Àrea d'Educació, Sanitat, Cultura i Benestar Social.
 • Gestió i coordinació amb activitats relacionades amb els centres públics educatius.
 • Consell Escolar Municipal.
 • Gestió i activitats en matèria cultural.
 • Gestió de Centres Culturals i d'Informació Juvenil.
 • Gestió de la Biblioteca / agència de lectura i arxius.
 • Gestió del BIM.
 • Indústria i Comerç (mercat, consum i venda no sedentària).
 • Programa de Serveis Socials.
 • Programa de la dóna i Política d'igualdat.
JOSE TOMAS BELDA, portarà l'Àrea d'Economia i Hisenda, Urbanisme, Obres públiques i Infraestructures agràries.
 • Tresoreria - recaptació de tributs, ordenances fiscals, subvencions a entitats locals.
 • Inventari de béns.
 • Promoció soci-econòmica local.
 • Plantejament, gestió i disciplina urbanística.
 • Infraestructures urbanes (vies públiques i agràries), relacions amb el "Parc Natural de l'Albufera".
VICENTE ESTARELLES, portarà l'Àrea d’Esports, Benestar Social, Juventut i Festes.
 • Gestió, i organització d'instal·lacions i activitats esportives: associacions esportives.
 • Programes de la Tercera Edat.
 • Associacions culturals i Juventut.
 • Turisme i Festes.
Per altra banda, el grup municipal INDEPENDENTS PER SOLLANA tractarà de manera conjunta entre els tres regidors totes les àrees abans mencionades, encara que per facilitar el seguiment de les accions del govern municipal,
JOAN BENITO, s'especialitzarà en les tasques de l'Àrea de Personal, Seguretat Ciutadana, Serveis Públics, Sanitat, Administració General, Economia i Hisenda, Urbanisme, Obres públiques i Infraestructures agràries.
GAUDEN FERNANDEZ, s'especialitzarà en les tasques d'Educació, Cultura i Medi Ambient. I,
TONI BALDOVÍ, s'especialitzarà en les tasques d’Esports, Benestar Social, Juventut i Festes.20 de juny 2011

ESPECIAL ELECCIONS MUNICIPALS – MAIG DE 2011


Estimats veïnes i veïns de Sollana i El Romaní,

Abans de tot, igual que ho férem després de les eleccions, el partit INDEPENDENTS PER SOLLANA voldria agrair a tots els que han confiat en la nostra opció política, el seu recolzament. Recolzament que ha suposat obtindre el millor resultat polític des de fa setze anys, que ens permet estar representats a l’Ajuntament amb tres regidors. Aquest fet és significatiu de les ganes que el poble de Sollana tenia per un canvi en l’estil del govern municipal. Estil propi, demostrat al llarg dels dotze anys en què el nostre partit governà en coalició i que un percentatge molt important del poble (un 26%) volia que es tornara a fer sentir en l’Ajuntament.

Sollana va votar i va triar repartir els vots entre els quatre partits, de manera que ningú aconseguira la majoria absoluta i suficient que li permetera conformar un govern municipal estable. D'això es deduïa, com lògic i sensat, que es consensuara entre dos o més partits la formació d'un pacte municipal que permetera governar aquests propers quatre anys, amb la suficient garantia per a dur a terme una gestió eficaç i sòlida. INDEPENDENTS PER SOLLANA sempre s’ha declarat defensor de les propostes de pacte, i sempre hem estat oberts al diàleg coherent i sensat per a aconseguir un govern estable i fort.

Després de les eleccions van haver de passar onze dies per a tindre noticies oficials per part del PP, que no foren altres que les que ja havia comunicat en diversos mitjans de comunicació, la intenció del seu candidat de governar en minoria. Els INDEPENDENTS PER SOLLANA, malgrat conéixer aquesta intenció intentà arribar a un acord tant amb el PP com amb el PSOE, sempre demanant com a punt bàsic la representació del partit en l’alcaldia per un període determinat, ja que els quasi vuit-cents votants que representa es mereixien i volien vore al seu candidat al cap del govern. En aquest sentit la nostra proposta cap al PP sempre va ser la de compartir l’alcaldia, degut a l’equilibri quant a nombre de regidors. Aquesta proposta va ser rebutjada en les dues úniques ocasions en què ens reunirem, reafirmant-se el PP en el seu interés en tindre l’alcaldia al llarg dels quatre anys. Quant a l’altra possibilitat de pacte, els mals resultats electorals del PSOE ens feien ser molt cautelosos sobre la manera d’enfocar l’acord, veient perjudicial per a la majoria del poble, donar el suport de nou a la candidata del PSOE com a alcaldessa, encara que fora per un període determinat. En aquest sentit, una coalició amb l'anterior equip de govern tan sols hauria estat possible si el PSOE hagués fet les oportunes accions que permeteren la seua futura regeneració.

Fins a l’últim moment els INDEPENDENTS PER SOLLANA treballaren per l’acord, perquè aquest fora el millor per al poble, però les negociacions no arribaren a bon port, i ens trobàrem en la situació en què estem actualment.

La vostra confiança el dia de les eleccions ens obliga a correspondre-vos amb l’esforç necessari per realitzar una bona tasca en els pròxims quatre anys. Les propostes que siguen beneficioses per a Sollana seran recolzades, així com aquelles que estiguen alineades amb el nostre programa d’actuació. Prendrem decisions de manera participativa i consensuades amb el partit, el qual estarà obert a qualsevol veí del poble que vulga participar-hi.

Així i tot entenem i compartim la decepció que el poble de Sollana té amb el resultat de les negociacions.

Gràcies  de nou a tots aquells que ens han votat, per la vostra confiança, i una cordial salutació a la resta.

5 de juny 2011

Al voltant del nostre equip negociador

Al llarg de la passada setmana es va qüestionar en algun moment la validessa de la representativitat del nostre equip negociador, ja que no estaven presents els tres regidors electes del partit. Hem de dir que al nostre partit les decisions es prenen previament en consens entre tots els membres del partit i els tres regidors tenen la mateixa veu i vot que els demés. Per tant l'equip negociador representa l'opinió de la majoria i es plenament representatiu del partit INDEPENDENTS PER SOLLANA.

Gràfica sobre els resultats de les eleccions

Donat que ahir es va repartir pel poble una fulleta d'agraïment on es mostraven els resultats de les darreres eleccions municipals on l'escala de representació no era la correcta vos mostrem una altra gràfica que mostra en realitat la proporció entre els vots.

Vosaltres mateixa amb un full d'Excel podreu comprovar la veracitat de la nostra representació gràfica i l'error de representació del gràfic ahir repartit, on la columna del partit més votat s'exagera intencionadament, al mateix temps que les columnes d'INDEPENDENTS i la tercera força política són disminuides també intencionadament.
Igual que en aquest cas els INDEPENDENTS PER SOLLANA vetlarem la pròxima legislatura per donar-vos la informació més acurada i veritable possible. Moltes gràcies.

3 de juny 2011

Resultat de les primeres reunions

Després de les primeres reunions entre els partits més votats a les darreres eleccions, no hi ha encara cap acord per formar un govern estable per a Sollana.

El grup més votat ha reafirmat la seua intenció de governar en minoria, malgrat les conseqüències negatives que això pot dur a terme, ja que amb tan sols 4 regidors encara està molt lluny de la majoria absoluta necessària per governar amb estabilitat (6 regidors). Per altra banda, els primers contactes entre la segona i la tercera força més votades obrin, a dia de hui, la possibilitat de la formació d’un govern amb la majoria necessària.
 
El partit més votat a les eleccions municipals obtingué un total de 1.108 vots d’un total de 3.102 votants (un 36,54%), la qual cosa és indicativa que el poble de Sollana no ha volgut que ninguna força política tinga la majoria, i que prefereix un govern de coalició en el qual les forces entre els partits estiguen més equilibrades. Del mateix mode el poble de Sollana tampoc va premiar un govern en minoria, tal i com ho demostren els resultats del partit de l’anterior equip de govern. El poble està demanant un consens entre els diferents grups polítics, què INDEPENDENTS PER SOLLANA continuarà buscant al llarg dels pròxims dies, ja que creu molt negativa l’opció de formar govern amb tan sols 4 regidors, que no hi ha que oblidar, representen tan sols 1.108 votants respecte als 1.882 que han elegit altres opcions per a la pròxima legislatura.

INDEPENDENTS PER SOLLANA vol l’estabilitat per al govern de l’Ajuntament i el consens entre els grups que finalment formen coalició. Per això des de hui, INDEPENDENTS PER SOLLANA pren el lideratge en les negociacions amb tots els partits de l’actual consistori, amb l’objectiu de la governabilitat del poble.

Vos matindrem informats periòdicament sobre l'evolució dels contactes i les possibles negociacions.

31 de maig 2011

Data per a la constitució de les noves corporacions locals

La constitució de les noves corporacions locals tindrà lloc l'11 de juny.

Segons estableix la Llei Orgànica de Règim Electoral General (LOREG), en l'article 195, la constitució dels ajuntaments tindrà lloc al vinté dia posterior a les eleccions.

La LOREG estableix que les corporacions municipals es constitueixen en sessió pública, tot i que l'hora es fixa de comú acord entre els caps de llista dels diferents partits o agrupacions que hagen obtingut representació. Serà l'alcalde que deixa el seu càrrec el qual, per resolució, convoque la sessió i fixe l'ordre del dia, tenint en compte el termini de dos dies hàbils que ha de mediar entre la convocatòria i la sessió extraordinària de constitució.

Una vegada constituïda la corporació es procedeix a l'elecció d'Alcalde. Podran ser candidats tots els regidors que encapçalen les seues corresponents llistes.

Si cap regidor obté majoria absoluta (6 vots d'11, a Sollana), és proclamat Alcalde el regidor que encapçala la llista que haja obtingut major nombre de vots, i, en cas d'empat, es resol per sorteig.

30 de maig 2011

INICI DE LES RONDES DE CONTACTE

Aquest passat cap de setmana i hui dilluns s'han mantés les primeres rondes bilaterals de contacte entre els tres partits més votats les passades eleccions. En aquest sentit el partit INDEPENDENTS PER SOLLANA es reunirà al llarg d'aquesta setmana amb el PSOE  i el PP. Vos mantindrem informats periòdicament sobre l'evolució dels contactes i les possibles negociacions. 

Article aparegut al diari LEVANTE-EMV

Després del comunicat realitzat pel partit més votat la setmana passada, el nostre Candidat respon a les preguntes del diari en aquest article del dissabte 28 de maig.

26 de maig 2011

CARTA D'AGRAÏMENT ALS VEÏNS DE SOLLANA I EL ROMANÍ

Estimats veïnes i veïns de Sollana i El Romaní,

El partit INDEPENDENTS PER SOLLANA vol agrair la vostra participació en les passades eleccions del dia 22 de maig i el suport que haveu donat a la nostra candidatura. Aquest fet demostra l'entusiasme i les ganes que el poble té perquè a Sollana es produïsca un canvi, un canvi que després de quatre anys tots ens mereixem.

Agraïm les mostres d'afecte i alegria que heu compartit amb nosaltres al llarg de la campanya electoral i la confiança que amb els vostres vots ens haveu demostrat. Açò ens obliga a correspondre-vos amb l’esforç necessari per realitzar una bona tasca en els pròxims quatre anys. Només esperem poder dur a terme amb il•lusió la major part del nostre projecte d’actuació amb l’objectiu de millorar aquest municipi.

La composició del govern de Sollana per a la pròxima legislatura encara està per decidir, corresponent al partit més votat iniciar el procés de negociacions o comunicar la seua intenció de governar en solitari. Així i tot el PARTIT INDEPENDENTS PER SOLLANA sempre buscarà la millor solució per a la governabilitat del poble, i que aquesta siga la que duga els majors beneficis.
 
Gràcies a vosaltres hem aconseguit ser la segona força política i això ha suposat per a tots nosaltres una gran satisfacció.

Novament insistir que estem ací gràcies a la vostra confiança.

25 de maig 2011

Setmana de reflexió

Després del diumenge encetem un periode on els diferents partits amb representació a l'Ajuntament deuran decidir com es governarà el poble els pròxims 4 anys.

Encara que als INDEPENDENTS hem començat a barallar diferents opcions, queda ara en mans del partit més votat que inicie el procés de negociacions o bé que comunique a la resta de partits si vol governar en solitari.

A mida que tinguem més notícies vos les farem arribar.

Resultat oficial de les eleccions municipals

Hui s'ha realitzat l'escrutini oficial de les eleccions municipals del passat diumenge, a les dependències de la Junta Electoral de Zona de Sueca. Els resultats finals confirmen els provissionals de les 23h del diumenge 22 de maig. Aquestos es poden consultar a la següent adreça web:

http://resultados2011.mir.es/99MU/DMU1746923399_L1.htm?d=3379&e=480

22 de maig 2011

GRÀCIES PER LA VOSTRA CONFIANÇA

EL PARTIT INDEPENDENTS PER SOLLANA ÉS LA SEGONA FORÇA POLÍTICA DE SOLLANA !!!

REGIDORS ASSIGNATS A CADA PARTIT

PP 4 regidors
INDEPENDENTS 3 regidors
PSOE 3 regidors
BLOC 1 regidor

RESULTATS FINALS DEL GLOBAL DEL POBLE

PP 1108
INDEPENDENTS 798
PSOE 783
BLOC 300

RESULTATS ESCOLES AVINGUDA

PP 287

INDEPENDENTS 256
PSOE 225
BLOC 81

RESULTATS POU

PP 381
INDEPENDENTS 245
PSOE 230
BLOC 40

RESULTATS CAMBRA AGRARIA

PP 246
PSOE 219
INDEPENDENTS 184
BLOC 48

RESULTATS ROMANÍ

BLOC 106
PP 50
PSOE 31
INDEPENDENTS 23

TOTAL 210

EL ROMANÍ

En uns minuts publicarem les dades d'El Romaní...

PARTICIPACIÓ A LES 19:50h

PARTICIPACIÓ A LES 19h

PARTICIPACIÓ A LES 18h

PARTICIPACIÓ A LES 17h

PARTICIPACIÓ A LES 14h

PARTICIPACIÓ A LES 13h

PARTICIPACIÓ A LES 12h

Votacions fins el moment

A les 11:20h les votacions han augmentat el seu ritme:


Càmara Agraria: 225 votacions
Escoles del Pou: 274 votacions
Escoles de l'Avinguda: 320 votacions
El Romaní: 78 votacions

SEGUIMENT DE LES ELECCIONS

Benvinguts tots al seguiment online del dia de les eleccions municipals i autonòmiques 2011 !!

El matí per ara transcorre amb molta tranquil·litat. La sensació és que el percentatge de participació serà semblant al d'altres vegades, si el ritme de votacions continua com fins ara.

No han hagut incidències significatives, excepte la típica discussió sobre quina és la distància mínima per a la col·locació de cartells on es demane el vot (amb la paraula VOTA inclosa) a un partit determinat. La resposat oficial és 50 metres.

20 de maig 2011

Seguiment online de la Jornada Electoral

El pròxim diumenge 22 de maig, des de les 10 del matí estarem oferint mitjançant aquest blog totes les notícies al voltant de la Jornada Electoral que estiguen al nostre abast.

A més, a partir de les 20h farem un seguiment en detall del recompte a les diferents taules electorals i publicarem en quant el recompte haja acabat, el resultat final de les eleccions i el repartiment dels regidors a l'Ajuntament de Sollana per a la legislatura 2011-2015. 

Míting Central de Campanya

El passat dimecres va tindre lloc el Míting Central de Campanya on tots els integrants de la Candidatura tingueren l'oportunitat d'expresar el seu punt de vista sobre les diferents parts del programa d'actuació municipal per a la pròxima legislatura. Des de la Candidatura volem agrair al poble de Sollana el seu suport en tots els actes que hem organitzat, animant-los a que particien activament, el pròxim diumenge, en les eleccions municipals i autonòmiques.

19 de maig 2011

URBANISME I INFRAESTRUCTURES

Amb el creixement del poble hi ha que potenciar el creixement paral·lel de les seus infraestructures, facilitant l’habitabilitat del mateix. Així les nostres prioritats en aquest àmbit aniran destinades a,
 • Condicionament de les entrades Nord i Sud del poble, amb la millora de les senyalitzacions, jardineria i il·luminació. Instal·lació de Mapes de la Població a les entrades Nord i Sud que ajuden als  transportistes a creuar el poble i trobar certes empreses sense interferir el trànsit interior.
 • Es millorarà l’enllumenament públic a les entrades a la població pel carrer d’Alzira, carrer València, el barri d’Eleuterio Vila, i el cementeri.
 • Es farà un estudi de reordenació de les direccions als carrers per disminuir el trànsit intern: Avda. Sant Vicent Ferrer, sincronització dels semàfors en l’Avda. Ribera Baixa, Revisió de les voreres per assegurar  l’accessibilitat i l’eliminació de barreres arquitectòniques.Marcat periòdic dels passos de vianants.
 • Estudi de peatonalització restringida dels carrers Joan Moleres (IES i CEIP), Doctor Ridaura i Duc d’Híjar (Escola de Música).
 • Estudi per a la regularització del trànsit a la Plaça Major des del dissabte al migdia fins al diumenge per la nit per afavorir la vida social al centre històric.
 • Gestionarem l’eixida de la variant de Sollana a l’altura del pont del camí d’Alzira per distribuir el trànsit cap a les poblacions veïnes.
 • Gestionarem la compra de terrenys per a la creació d’una zona d’aparcament en el cementeri.

ASSOCIACIONISME

Les associacions representen els interessos específics de la societat sollanera, i per això un ajuntament eficaç ha de tindre sempre en compte les seues necessitats i inquietuds. Així,
 • Coordinarem i fomentarem el diàleg amb les associacions de veïns amb la finalitat d’organitzar accions conjuntes, per això es mantindran reunions periòdiques de seguiment amb totes les associacions locals.
 • Potenciarem l’associacionisme local i subvencionarem totes les revistes d’aquestes entitats.
 • Continuarem amb l’adequació de les escoles de l’Avinguda de la Constitució per ser destinades
  a l’ús de les associacions i entitats locals.

ESPORTS

L’esport és vital en tota societat del benestar perquè assegura una vida sana i equilibrada per als que el practiquen. Així donarem suport a l’activitat esportiva recolzant,
 • El bon funcionament del Pavelló amb la dotació del personal necessari, i potenciant l’esport de base dels
  principals clubs de pista: handbol, basquetbol, i futbol-sala.
 • I realitzarem una adequació exhaustiva del camp de futbol, posant gespa artificial, llevant les baranes de pedra i canviant-les per unes que complisquen la normativa legal, asfaltant els voltants del camp, arreglant els sostres dels vestuaris i el bar, proveint-lo a més de conserge els caps de setmana.
 • Estudi per a la compra de terrenys per a l’ampliació de les instal·lacions esportives del Camp de Futbol, per construir noves pistes de tenis, i paddel.

17 de maig 2011

Berenar popular a la Llar dels Jubilats

Més de huitanta persones plenaren hui dimarts la Llar dels Jubilats per escoltar les propostes, centrades en el sector de la Tercera Edat i el Associacionisme local, que el Partit INDEPENDENTS PER SOLLANA ofereixen per a la pròxima legislatura.

16 de maig 2011

SANITAT

Un poble com Sollana, amb quasi 5.000 habitants es mereix uns serveis sanitaris moderns. Per això,
 • Mitjançant el conveni signat en 1997 amb la Conselleria de Sanitat, reactivarem el projecte de construcció d’un nou Centre de Salut a les dependències municipals de les escoles velles (Carrer Doctor López Ibor).
 • Condicionarem la Font d’osmosi del Calvari per evitar actes de vandalisme sobre la mateixa, com ho fan a poblacions veïnes, i assegurarem que compleix amb les condicions sanitàries adequades.

15 de maig 2011

MEDI AMBIENT I AGRICULTURA

Sollana és un dels termes municipals amb més extensió dins del Parc Natural de l’Albufera, per això és imprescindible preservar el seu medi ambient i fer-lo compatible amb les polítiques mediambientals del Parc
Natural. També, davant del problema energètic de la societat actual es deu d’apostar per l’ús de les Energies Renovables en les instal·lacions municipals. En aquest sentit,
 • Reactivarem el projecte de Recuperació de l’Ullal del Rajolar.
 • S’adequarà el Portet per a la realització d’activitats d’ecoturisme, amb la col·laboració del Parc Natural de l’Albufera.
 • Es condicionarà l’Ullal de la Font del Forner amb la seua neteja periòdica, cartells explicatius, i bancs per a que siga un lloc d’esplai per als sollaners.
 • Es consolidarà la Ruta Verda amb la millora de la senyalització del mateix i la seua divulgació institucional.
 • Continuarem amb les tasques d’eliminació de vessaments incontrolats.
 • Realitzarem una exhaustiva auditoria energètica per a les dependències municipals, amb l’objectiu de reduir el consum elèctric, principalment el relatiu a l’enllumenament públic, unificant a més en una persona la responsabilitat sobre aquest.
 • Recuperarem el Consell Agropecuari Local en les instal·lacions de la Cambra Agrària. Baix la seua coordinació es farà la millora i conservació dels camins rurals del poble.

Pròximes Activitats durant la Campanya

La Candidatura del PARTIT INDEPENDENTS PER SOLLANA té el plaer de convidar-vos al BERENAR POPULAR que tindrà lloc a la LLAR DELS JUBILATS el proper dimarts, 17 de maig a les 19:00h, on a més de disfrutar de l'aperitiu, presentarem un esboç del nostre projecte d’actuació municipal per a l’exercici 2011-2015.

També aprofitem per convidar-vos al MÍTING CENTRAL DE CAMPANYA que tindrà lloc a la CASA DE LA CULTURA el dimecres, 18 de maig, a les 19:30h, on aprofundirem en el programa electoral i acabarem amb un refrigeri.

Finalment vos esperem a la COPA FI DE CAMPANYA a celebrar en el PUB NOU MIL·LENNI a les 23h, del divendres 20 de maig.

Míting a El Romaní

El passat dimecres 11 de maig els INDEPENDENTS PER SOLLANA parlaren al voltant del seu programa electoral, enfocant-lo principalment a les actuacions a dur a terme a El Romaní; sent prioritari per a l'agrupació que l'Ajuntament torne a dotar de personal exclusiu desplaçat a la pedania per a que els seus habitants puguen realitzar les seues gestions sense tindre que anar fins a Sollana.

DESENVOLUPAMENT SOCIAL, OCUPACIONAL I TERCERA EDAT

En moments de crisi com l’actual, el benestar social i la lluita contra la desocupació han de ser pilars de les polítiques municipals. També la Tercera Edat, cada vegada més important a les societats modernes, ha d’estar present en aquestes polítiques. Per això,
 • Crearem una borsa de contractació directa de personal aturat del poble per a que siga aquest el que realitze el manteniment de les infraestructures municipals i les principals obres d’adequació.
 • Potenciarem l’Agència de Desenvolupament Local perquè focalitze els seus serveis com a Oficina Local de Col·locació, fomentant l’economia local.
 • Recuperarem i potenciarem la política de beques municipals per a joves sollaners, de suport a les activitats de l’Ajuntament.
 • Recuperarem el funcionament de la Comissió de Benestar Social on puguen participar les diferents entitats del poble, respectant el marc de la LOPD.
 • Reforçarem l’Escola Permanent d’Adults, per a que es potencien les accions educatives per al col·lectiu de la Tercera Edat.
 • Dotarem a la Tercera Edat d’una programació d’activitats variada i continuada, promovent l’intercanvi de coneixements entre generacions (joves i Tercera Edat).
 • Signarem un conveni de col·laboració amb l’Associació de Jubilats per a poder fer front a totes les despeses que no pogueren assumir (p.ex. l’ascensor).
 • Instal·lació d’aparells gimnàstics adaptats per a la Tercera Edat al Parc Municipal.

PARCS I JARDINS

La neteja del poble, el seus parcs i jardins són essencials per a dotar al poble d’un entorn agradable per als seus ciutadans, per això aquesta secció esdevé fonamental per a la nostra política. Així,
 • Es donarà màxima prioritat a potenciar els serveis de neteja i jardineria. Es condicionaran els jardins, parcs, rondes i passeigs, plantant de nou gespa, flora i arbres autòctons. Es farà un desplegament de noves papereres pels carrers i parcs; i es revisarà la ubicació dels contenidors, fixant-los on siga possible.
 • Dotarem de més mitjans i maquinària per als serveis de neteja i jardineria.
 • Es condicionaran els vàters i zona infantil del Parc Municipal.
 • Es crearà un cens de propietaris d’animals domèstics per a la posterior instal·lació de pipicans i xicotets contenidors de replega d’excrements.
 • Es proveiran noves zones infantils a l’entorn de la Creueta i a la zona peatonal del mercat, a més d’adequar les actuals amb les condicions de seguretat necessàries com tanques al voltant les zones infantils, i altres com vàters (WC), bancs o fonts d’aigua potable.

GESTIÓ DE L’AJUNTAMENT

Apostem per un Ajuntament on la transparència i la democràcia participativa siguen les senyes d’identitat del seu funcionament. En aquest sentit donaren prioritat a,
 • La recuperació de la publicació trimestral del BIM, principal fòrum d’informació municipal, i participació i opinió ciutadana. Del mateix mode el BIM digitalitzat es posarà a l’abast de tots a la Web municipal. 
 • Obertura d’espais propis per als Partits Polítics amb representació municipal a la Web de l’Ajuntament, per a que es puguen fer servir com a espais d’informació plural. A més, es publicaran a la Web totes les actes dels Plens Municipals i reunions de les Comissions específiques. 
 • Obertura a la Web municipal de nous enllaços amb les principals xarxes socials (Twitter, Facebook i Tuenti) on es publicaran tots els bàndols de l’Ajuntament i les alertes SMS actualment vigents, servint com a bústia de suggeriments online. 
 • Publicació dels Bàndols en Taulers Específics a les portes de l’Ajuntament. 
 • La realització d’un exhaustiu análisi de despeses municipals, amb l’objectiu d’arribar a un equilibri pressupostari, sense renunciar a la prestació de serveis municipals bàsics. Així es farà un estudi de les despeses fixes del pressupost per adequar-les a la realitat actual: eliminació de la dedicació exclusiva per a l’alcalde, reducció del personal tècnic assessor extern, reducció de serveis subcontractats a canvi de la creació d’una borsa de contractació directa de personal aturat del poble, auditoria energètica a les dependències municipals, auditoria de despeses en telecomunicacions, etc. 
 • Potenciació de la política de beques municipals per a joves sollaners, de suport a les activitats de l’Ajuntament. 
 • Activació d’un “Punt Únic” d’atenció al públic on es puguen realitzar la majoria de les gestions de l’Ajuntament, i recuperació de l’Oficina de Queixes i Reclamacions. 
 • Revisió de les Ordenances Municipals, i control i seguiment exhaustiu del seu compliment.
 • Senyalització de tots els edificis públics
 • Recuperació del funcionament de l’Agenda 21 Local, com a principal Fòrum de participació ciutadana en les activitats de l’Ajuntament, organitzant una reunió mensual on un representant de l’Ajuntament i el Fòrum tracten els diversos temes d’interés per als últims.

12 de maig 2011

EDUCACIÓ I JOVENTUT

Els nostres xiquets són el futur del poble, per això hem d’assegurar que creixen sans i feliços. A més l’accés a una educació universal i gratuïta, independentment de la condició social dels xiquets, ha de ser una prioritat de la nostra política. També, com els xiquets, una joventut activa i compromesa és el millor futur del nostre poble. Per tot açò,

 • S’iniciaran les tasques per a dotar al poble d’una Escola Municipal de 0 a 3 anys.
 • Se subvencionaran les revistes escolars i s’oferiran ajudes individuals per als llibres de text.
 • Es fomentarà el diàleg amb les associacions AMPA del CEIP i l’IES amb la finalitat d’organitzar accions conjuntes.
 • Es crearan beques d’intercanvi per a alumnes de l’E.S.O.
 • S’adequarà un espai per al Casal Jove i es reiniciaran les seues activitats.
 • Es crearan zones WIFI gratuïtes a l’entorn de la Casa de la Cultura, Ajuntament i el Casal Jove.
 • Es continuarà amb els programes de campaments per als joves.

10 de maig 2011

CULTURA, FESTES I TRADICIONS

El principal signe distintiu d’un poble és la seua cultura, i per això creguem que aquesta ha de ser un eix vertebrador de totes les polítiques dutes a terme per un Ajuntament. Així les nostres prioritats en aquest àmbit aniran destinades a,

 • Recuperar i assegurar el funcionament del Consell de Cultura.
 • Adequar i senyalitzar els principals punts del patrimoni cultural: Monument del Júpiter de Sollana, Vila romana de la Travessa, torre de Rafalcadí, torre de l’Alcaissia, i torre de Trullàs (transformant aquesta última en BRL – Bé de rellevància Local).
 • Recuperar l’entorn històric del Pou.
 • Senyalitzar de nou els camins i partides amb la seua toponímia característica.
 • Establir un Comité Permanent per a la publicació bianual dels Quaderns d’Estudis Locals “Suylana”, a més d’augmentar el suport als projectes que permitisquen un major coneixement de la nostra història i cultura. 
 • Afavorir la diversificació de l’Oferta Cultural de la Casa de la Cultura amb exposicions de temàtica sollanera i excursions guiades pel terme. A més, es reprendran activitats com el cinema, els viatges culturals organitzats per l’Ajuntament, i el Club de Lectura, entre altres.
 • Creació d’un punt permanent d’informació turística de Sollana.
 • S’iniciaran les tasques per a dotar al poble d’un espai museístic alternatiu a la Casa de la Cultura, on es  puguen ubicar el museu etnològic, l’ecomuseu, el museu d’història, la galeria d’art, l’arxiu municipal i la biblioteca de Sollana.
 • Convocarem de nou els Premis Vila de Sollana, Literaris i d’Investigació Local.
 • Donació anual d’un instrument a la Societat Musical i revisió del conveni per aconseguir l’assignació pressupostària suficient per a assegurar el correcte funcionament de l’Escola de Música, l’Orquestra i la Banda Juvenil. En aquest àmbit l’Ajuntament també facilitarà i potenciarà l’intercanvi de Bandes de Música a nivell nacional i internacional.
 • Destinarem el Pavelló de les escoles de l’Avinguda de la Constitució com a Casal d’activitats socials i festives.
 • A les festes, seguirem amb la nostra línia de manteniment i de recuperació de les nostres costums i de les nostres tradicions, amb la introducció de novetats. Particularment a les Festes de la Magdalena es donarà el màxim protagonisme als joves i Festers; a la festa dels Bous es potenciarà la col·laboració amb l’Associació Cultural Taurina de Sollana, i en general, s’estimularan les festes als barris i a les associacions veïnals.
Vos recordem que demà, día 11 de maig de 2011 en la Sala Social d'El Romaní, a les 19:30h, es realitzarà el primer míting on serà presentat el Programa.  

  9 de maig 2011

  El Romaní

  El Romaní, com a Pedania del Municipi de Sollana requereix uns serveis i una atenció per part de l’Ajuntament en les mateixes condicions que al casc urbà de Sollana. D’aquesta manera,
  • Destinarem al Centre Social, almenys una vegada setmanal, de funcionaris per atendre les demandes i els tràmits administratius.
  • Destinarem personal d’obres i manteniment exclusiu per al Romaní.
  • Servei permanent de Policia Local.
  • Recuperarem les antigues oficines d’El Romaní com ambulatori.
  • Manteniment i ampliació de les zones esportives.
  • Ampliació de les zones enjardinades junt a l’estació.
  • Nomenarem representant de l’Alcalde a El Romaní prèvia consulta a l’Associació de Veïns d’El Romaní.
  • Recuperarem les festes d’El Romaní.
  • Negociarem l’eixida natural de l’Autopista junt al Polígon Industrial.
  • Estudi per facilitar el transport als veïns d’El Romaní durant el període estival per utilitzar les piscines municipals.
  Vos recordem que el día 11 de maig de 2011 en la Sala Social d'El Romaní, a les 19:30h, es realitzarà el primer míting on serà presentat l'esmentat Programa. 

   7 de maig 2011

   Programa d'Actuació Municipal 2011-2015 - PAIS

   Vos presentem el nostre Programa d’Actuació Municipal previst per a la legislatura 2011-2015. Es tracta d’un programa ple de reptes que intenta donar resposta a la majoria d’inquietuds del dia a dia dels habitants de Sollana i El Romaní, i com no, també incorpora projectes a llarg plaç que necessita el poble per projectar-lo cap a fora perquè el municipi ocupe el lloc que es mereix dins del seu entorn comarcal.

   Clicant ACÍ se'l podreu descarregar. També al menú de l'esquerra el teniu disponible.

   A més vos recordem que el día 11 de maig de 2011 en la Sala Social d'El Romaní, a les 19:30h, es realitzarà el primer míting on serà presentat l'esmentat Programa.

   Inici de campanya amb la posada de cartells

   La nit del dijous al divendres del 6 de maig començà la campanya electoral amb la posada de cartells per part de tots els partits que es presenten a les eleccions municipals. El partit INDEPENDENTS PER SOLLANA no va ser una excepció. Ací teniu algunes fotografies de l'event.   4 de maig 2011

   Pròximes activitats durant la campanya electoral MAIG 2011

   El partit INDEPENDENTS PER SOLLANA té previst la realització de dos mítings per presentar amb detall el seu programa de govern per a la pròxima legislatura 2011-2015.

   Estos mítings tindran lloc els dies següents:

   • El día 11 de maig de 2011 en la Sala Social d'El Romaní, a les 19:30h, i
   • el día 18 de maig de 2011 en la Casa de la Cultura de Sollana, a les 19:30h.

   Esperem la vostra assistència.

   2 de maig 2011

   Acte de Presentació de la Candidatura 2011-2015

   El passat divendres 29 d'abril tingué lloc l'acte de presentació de la Candidatura 2011-2015 del Partit Agrupació INDEPENDENTS PER SOLLANA a la Casa de la Cultura de la població.

   A la mateixa es presentà a cadascú dels integrants de la llista electoral i oferiren un parlament els cinc primers candidats, exposant les principals línies d'actuació del programa electoral per a la pròxima legislatura, servint així d'inici als actes que al llarg del mes de maig es tenen previstos per informar detalladament del seu contingut.

   Aquest programa d’actuació municipal es tracta d’un programa ple de reptes que intenta donar resposta a la majoria d’inquietuds del dia a dia dels habitants de Sollana i El Romaní, i com no, també incorpora projectes a llarg plaç que necessita el poble per projectar-lo cap a fora perquè el municipi ocupe el lloc que es mereix dins del seu entorn comarcal.

   Els punts clau sobre els que es basarà el mateix seran,
   • La col•laboració continuada amb totes les associacions del poble amb l’objectiu de potenciar-les.
   • La creació d’una borsa de contractació directa de personal aturat del poble per al manteniment de les infraestructures municipals i les principals obres d’adequació.
   • Màxima prioritat a la potenciació dels serveis de neteja i jardineria, condicionant-se de nou els jardins, parcs, rondes i passeigs.
   • Realització d’un exhaustiu anàlisi de despeses municipals, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima eficàcia pressupostària i una bona administració de l’Ajuntament, sense renunciar a la prestació de serveis municipals bàsics.
   • A les festes, la recuperació de les nostres costums i de les nostres tradicions.
   La gran afluència de públic fou síntoma de l'expectació creada davant de les pròximes eleccions municipals, on el principal objectiu a més de consolidar la representació dels INDEPENDENTS PER SOLLANA a l'Ajuntament, és la de recuperar l'interés per la política dels ciutadans de Sollana, intentant augmentar l'índex de participació als comicis del 22 de maig.

   12 d’abr. 2011

   Presentació de la Candidatura

   Estimades i estimats amigues, amics i simpatitzants,

   El proper divendres, dia 29 d'abril de 2011, a les 19:30h es farà la presentació de la Candidatura del Partit Agrupació INDEPENDENTS PER SOLLANA (PAIS) a la Casa de la Cultura de Sollana. En ella, parlaran els seus membres per exposar les idees principals de la seua campanya i programa d'actuació.

   Vos esperem a tots.

   8 d’abr. 2011

   Per una campanya digna


   Estimats amics, estem encantats per l’èxit i gran rebuda que ha tingut el nostre blog, així com també pel fet que ha permés obrir un fòrum de debat entre la gent del poble sobre qüestions que interessen als seus habitants. De totes maneres alguns comentaris al mateix han provocat algunes eixides fora de to que no es poden permetre si volem una campanya digna.

   Puc donar fe que la persona amb pseudònim “romani” ha actuat per igual tant al blog del BLOC com al dels INDEPENDENTS, amb una actitud molt poc constructiva. Per favor, no caiguem en les provocacions. Faig meues les paraules de “Pau Estarlich”: la bona “política no es la de destruir als demés partits, sinó la d’aportar tot el bé per al poble de Sollana”.

   Per això, per favor, donem exemple als nostres votants i proposem-los un bon programa, treballem per confeccionar al llarg d’aquestos dies el millor que puguem fer, i deixem-nos de crítiques absurdes de pati de col·legi.

   Gauden