Candidatura 2015-2019

Candidatura 2015-2019

Un partit fet amb gent com tu

Un partit fet amb gent com tu

3 de set. 2011

I per què no?

Es suposa que quan un nou equip de govern entra en l’ajuntament la primera cosa que ha de fer és assabentar-se de la situació econòmica del mateix i introduir les mesures necessàries per ajustar el nivell de despeses a la situació d’ingressos actual, intentant mantindre els serveis oferts cap als ciutadans amb la major qualitat possible. Això almenys era el que el nostre partit estava disposat a fer des del primer dia en què estiguera al govern, ja que la situació econòmica actual requereix actuar ràpidament per reconduir el pressupost a les possibilitats reals del poble duent a més a terme el seu programa d’actuació.

Com que el grau d’ingressos de l’ajuntament s’ha reduït considerablement des d’abans de la crisi, el grau de despeses deu reduir-se en el mateix grau, excepte les despeses de personal que hi són fixes. Així, si exceptuem el pressupost de personal del total, la reducció de pressupost respecte al 2007 és del 40%.

La principal queixa del nostre partit cap a l’equip de govern , i per això de la nostra negativa a la modificació de crèdit aprovada el passat mes de juliol, és que esta modificació de crèdit suposa un plàcid passeig per als actuals gestors al llarg de l’any 2011, els quals gràcies a esta modificació no han de preocupar-se de la crisi ja que s’han assegurat els suficients diners com per a sestejar fins al 2012. Sollana i els seus contribuents no són una ONG com per a regalar ni un euro més del necessari als diferents proveïdors de l’ajuntament.
 
En el cas del nou equip de govern, l’ampliació de crèdit en 42 partides pressupostaries aprovada el passat 12 de juliol, ha incrementat en 229.000€ el pressupost de l’ajuntament per a l’any 2011. I d’on han eixit eixos diners?, doncs del remanent (tresoreria) que disposa l’ajuntament producte de l’estalvi en diferents partides o d’un increment d’ingressos en anys anteriors, reduint així la possibilitat de maniobra en futurs anys. Em passat d’un remanent de més de 800.000€ a un de menys de 600.000€.

L’aprovació d’aquesta pujada de pressupostos basat en històrics de consums arrodonits a l’alça confirma una política de continuïtat amb l’anterior legislatura (lluny del canvi promés) que farà que el govern tinga un tranquil any 2011 sense preocupar-se de pensar com reduir despeses fins a l’elaboració del pressupost de l’any 2012.

És deure de l’equip de govern el treballar des del dia després del seu nomenament en la reducció de les despeses de les distintes partides o almenys posar les bases per a que en un futur aquestes despeses siguen menors. Per què començar el pla d’austeritat en el 2012?... en altres pobles on governa el PP tan sols es parla de polítiques de retalls, és Sollana diferent?, és més, en comunitats ara governades pel partit del nostre equip de govern es parla de xifres de fins el 20% de reducció, i a Sollana s’incrementa el pressupost quasi un 10% del inicialment aprovat !!.

A què es deu aquest malbarat?, no creguem que Sollana estiga en millors condicions que d’altres.

Això si, la primera cosa que s’ha fet ha sigut esforçar-se en organitzar les millors festes possibles com si la solució de donar la poble “cent dies de circ” com feien els Romans quan hi havia perill d’alçament encara estiguera vigent al segle XXI. Una manera de cobrir amb boira els problemes que Sollana té perquè la gent no s’enrecorde d’ells !!

Si en voleu conéixer més detalls sobre el pressupost o la modificació de crèdit aprovada no dubteu en contactar amb nosaltres. Els nostres regidors estan oberts a les vostres preguntes i suggerències.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada