Candidatura 2015-2019

Candidatura 2015-2019

Un partit fet amb gent com tu

Un partit fet amb gent com tu

7 de nov. 2014

I també..... altres notícies - butlletí informatiu dels Independents (octubre 2014)


  • Quant als serveis públics, volem recordar que hem perdut totalment el servei d’aigua potable que teníem al poble mitjançant la font d’osmosi de la Plaça del Calvari, que va costar al poble un bon grapat de diners. Problemes en el manteniment del sistema de potabilització feren que es tancara la mateixa privant a gran quantitat de sollaners d’un aigua que ara tenen que comprar o potabilitzar a sa casa. Per què no inverteix el govern en tornar a posar-la en funcionament?  I per altra banda, es gasta milers d’euros en pintar l’Ajuntament, que no li feia falta, i el mercat i es deixa abandonat el Centre de Salut que té la façana que dóna pena.
  • Respecte al barranc del tramusser, han passat dos legislatures municipals des de 2007 i fins a la data de hui la responsabilitat de la seua neteja està sense resoldre (per cert, els INDEPENDENTS estem en contra del projecte que es realitzà), sent ara un niu de brosses i porqueria; encara que creguem que la proximitat de les eleccions farà que miraculosament es netege en breu..

A més a més al llarg de la legislatura, els INDEPENDENTS,

  • Férem ressò de la denúncia a diversos fòrums  de presumptes irregularitats a l’hora de l’elecció dels beneficiaris de les beques de la Diputació, les piscines municipals i l’escoleta d’estiu, al llarg de la legislatura.
  • Lluitàrem perquè els escassísims Plens municipals que es celebren es realitzaren a una hora prudencial perquè l’assistència als mateixos fora massiva. Hem reclamat en diverses ocasions la seua celebració a les 20h de qualsevol dia laborable i no a les 12h del migdia com ja ha ocorregut en dos ocasions. 

I encara que no siguen temes d’àmbit municipal, què podem esperar d’un govern que recolza i es veu recolzat per governants a nivell autonòmic i nacional que han tancat RTVV, estan immersos en innumerables casos de corrupció, que han desprotegit als treballadors fins a límits predemocràtics, que ens han pujat els impostos quan deien que no ho anaven a fer, que no han posat límits a les pujades de preu de les grans multinacionals de energia elèctrica o gas, que han permés la desaparició del sistema bancari valencià, que ens han portat a ser la comunitat més endeutada per càpita d’Espanya, que han retallat el servei públic sanitari i d’Educació, que han imposat un sistema educatiu per tots criticat, ... i podríem continuar per moltes línies més... ? Per què tots els esforços recauen sobre el poble pla? Quins privilegis s’han llevat els que ens governen?

5 de nov. 2014

Article sobre Protecció Civil del butlletí informatiu dels Independents (octubre 2014)

Menció especial ha de tindre l’agrupació municipal de Protecció Civil. Des del mes d’octubre de 2012 fins a la data de hui, els INDEPENDENTS hem estat reclamant contínuament explicacions amb l’objectiu d’aclarir els motius del cessament del cap de Protecció Civil de Sollana. En totes les ocasions que hem preguntat sobre el tema l’Alcalde sempre ha mirat cap a altre costat, divagant en les contestacions. Vist que no tinguérem cap aproximació ni existí per part de l’Alcalde cap voluntat d’arribar a un consens, l’oposició deixà sense efectes l’agrupació de Protecció Civil de Sollana, emparant-se en que la llei no obliga als municipis inferiors a 20.000 habitants a tindre cap agrupació de voluntaris de Protecció Civil baix la seua supervisió. Però les tasques que realitzava l’antiga agrupació de voluntaris eren molt diverses i valuoses per a l’Ajuntament pel que instàrem al govern a signar un conveni amb qualsevol associació independent de voluntaris de Protecció Civil, suggerint-li la signatura del conveni amb l’Associació de Protecció Civil legalment constituïda a Sollana.

El resultat és conegut per tots, havent-se signat un conveni amb l’agrupació municipal de voluntaris d’Almussafes, la qual no té l’experiència ni el coneixement del nostre terme com puguera tindre l’Associació sollanera. La deixadesa de les comportes i sistemes de seguretat davant d’emergències ja n’és una mostra.

Secció de Obres públiques del butlletí informatiu dels Independents (octubre 2014)

Els INDEPENDENTS demanàrem en 2012 l’encetament de les negociacions cap al Ministeri de Foment per construir o reobrir nous accessos cap als diferents polígons industrials i empreses ubicades al terme municipal de Sollana que eviten el pas de vehicles pesats pels cascs urbans de les poblacions de Sollana i El Romaní. D’esta manera, Sollana i El Romaní tindrien les eixides naturals que tenen tots els pobles annexos a l’autovia: Al nord de la població, pel Romaní, i al sud per Sollana. La moció va ser aprovada però a hores d’ara no sabem ni tan sols si s’han iniciat les gestions.

També ens férem ressò de la necessitat de vallar el pas de la línea de ferrocarril Silla a Cullera al llarg de l’actual recinte urbà dels municipis de Sollana i El Romaní ja des de l’inici de la legislatura. En 2012 el govern presentà un projecte d’ADIF que a més del vallat del tram esmentat proposava un pas soterrani que en absolut havia sigut consensuat entre els diferents partits polítics i els ciutadans. Per això els INDEPENDENTS sol•licitàrem la desvinculació del vallat de les obres del projecte de supressió del pas a nivell perquè les obres començaren el més prompte possible i que finalment ja s’han dut a terme.  Per altra banda voldríem aclarir que els Independents no estem en contra d’aquesta supressió del pas a nivell sinó de la manera en que el projecte ha sigut redactat per ADIF. Creguem que un pas inferior de peatons i vehicles lleugers en el mateix carrer València i habilitant el pas de vehicles pesats pels ponts del Calvari i dels Clots, és el projecte més vàlid, però de totes maneres per què no s’obri una consulta popular a tota la població per què siga aquesta la que decidisca finalment?

Per altra banda, encara queden per solucionar molts altres problemes com l’enllumenament del camí del cementeri que es va començar i així es quedà,  l’adequació dels principals camins rurals, l’adequat vallat de tots els solars presents dins del casc urbà, la realització de voreres que encara són inexistents en alguns llocs i la reubicació o recondicionament de faroles que són un perill per a moltes vivendes perquè faciliten l’accés a possibles delinqüents.

4 de nov. 2014

Secció de Cultura i Medi Ambient del butlletí informatiu dels Independents (octubre 2014)

En 2012 el nostre partit sol•licità el començament de les negociacions i el canvi de les normes subsidiàries necessàries cap a la Generalitat Valenciana per a que el paratge de la torre Trullàs es transformara en un Bé de Rellevància Local (BRL), i així poder actuar sobre el mateix a nivell arqueològic sense cap tipus d’impediment per part de la Generalitat, a més de poder fer les actuacions urbanístiques necessàries per a condicionar-lo, però encara que va ser aprovada la moció no sabem si el govern ha dut a terme les gestions.

També, a la mateixa moció, els INDEPENDENTS sol•licitàrem l’adequació i senyalització dels principals punts del patrimoni cultural sollaner, com la Vila romana de la Travessa, la torre de Rafalcadí, i la torre de l’Alcaissia per a que el record dels mateixos estiguera viu per sempre en la memòria dels sollaners. Doncs bé, tampoc açò s’ha vist materialitzat en els dos anys que han transcorregut des d’aleshores.

Quant al medi ambient, s’ha estat fent al llarg d’aquests anys de legislatura un treball de catalogació dels llocs més importants del municipi amb l’objectiu de rellançar el turisme rural al poble. Ja en novembre del 2013 ens deien que anava a vore la llum els seus resultats. A què esperen a publicar tot el que s’ha fet i a començar les accions de promoció del terme sollaner? A que s’aproximen les eleccions potser?

Per altra banda, en breu començaran les obres de la nova biblioteca a les antigues escoles del carrer López Ibor, però creguem que a més de construir noves dependències municipals cal utilitzar eficaçment les antigues. Què ús està fent l’Ajuntament del llavador que actualment està també en situació d’abandonament?

Secció d'Educació del butlletí informatiu dels Independents (octubre 2014)

Dins d’aquest àmbit podem afirmar que no s’ha donat cap pas endavant, sinó més bé cap enrere. Així, ja en el començament de la legislatura va ser voluntat del govern la clausura del servei públic d’Educació de Persones Adultes (EPA), privant principalment a les persones majors d’una activitat lúdico-formativa que els mantenia en forma durant la setmana. La crisi econòmica obligava a fer retallades, però no en un aspecte bàsic també per al desenvolupament professional d’un bon nombre de joves que necessiten acabar els seus estudis abans d’incorpora-se al món laboral. Les accions del nostre partit, junt a l’oposició, aconseguiren que el servei no desapareguera per complet, decidint el govern subcontratar-ho a una empresa i eliminar les accions educatives per al col•lectiu de la Tercera Edat.

Per altra banda, per raons econòmiques, òbviament quedà aparcada la proposta de construcció d’una escola infantil de 0 a 3 anys, que el PP tenia al seu programa, però la millora de l’entrada al CEIP López Marco amb la coberta que es prometia tampoc s’ha vist encara materialitzada. Ha de quedar clar que encara que el col•legi està en terreny municipal, l’edifici i el seu contingut és de propietat de la Generalitat i per això qualsevol inversió que es vullga fer al mateix ha d’eixir del pressupost de la Conselleria, per això el nostre partit es negà d’inici a que fora l’Ajuntament el que pagara de la seua butxaca la coberta. Però donat que el govern fracasà en les gestions perquè la Conselleria es fera càrrec de la totalitat de l’obra i degut a la demanda social perquè es construira, el nostre partit va recolzar la proposta l’estiu de 2013. Però com sempre, el govern va voler tirar endavant amb un projecte que no havia sigut consultat amb ningú, i per això els INDEPENDENTS demanàrem celebrar una reunió urgent per a tractar el tema de la pèrgola amb tots els interessats: representants dels partits polítics, CEIP, AMPA i Policia Local, reunió de la que eixí una proposta consensuada i que un any després pareix que ja vaja a començar a construir-se.

Del que no sabem res és del col•legi de El Romaní, el qual està sense ús i en estat d’abandonament, sense saber encara a hores d’ara què vol fer el govern amb ell.

En aquesta línia després de la construcció de les noves infraestructures del Centre d’Educació d’Infantil i Primària CEIP López Marco, els INDEPENDENTS creguem que ja és el moment per a que els edificis on antigament es situaven les escoles, als carrers López Ibor i Avinguda de la Constitució, actualment propietat de la Generalitat Valenciana, passen a ser de titularitat municipal, per això sol•licità l’encetament de les negociacions pertinents cap a la Generalitat per a que es desafectaren els nomenats edificis, moció presentada i aprovada en 2012 i de la que encara no sabem el resultat final.

Finalment dir que amb el sorgiment dels problemes amb les altes temperatures del començament del curs 2014/15, els INDEPENDENTS estem d’acord amb que es solucione amb la instal•lació d’aparells d’aire condicionat, per això instem al govern a que encete les gestions oportunes el més prompte possible amb la Generalitat què és la que hauria d’instalar-ho a través del seu pressupost, pagant l’Ajuntament tan sols les despeses del consum elèctric del mateix..

3 de nov. 2014

Secció de Programes d'Ocupació del butlletí informatiu dels Independents (octubre 2014)

Quant al tema del foment de l’ocupació al poble va ser gràcies a la insistència dels Independents i de l’oposició al llarg dels dos primers anys de la legislatura que l’any 2013 el govern va llançar un programa d’ocupació valorat en 150.000€, programa que s’ha repetit gràcies al vot favorable de l’oposició a l’any 2014 amb 150.000€ més. Per cert, a què esperen a començar les obres del Pla de 2014 per a condicionar les voreres a la nova llei de barreres arquitectòniques? Estem en octubre i encara no han començat, o és que s’estan retardant per a que estiguen més pròximes les eleccions?

Però s’ha fet alguna cosa per a fomentar el comerç local, la incorporació d’empreses en el polígon, o per a la creació de llocs de treball dignes? A excepció de la instal•lació del Grup Antolin a El Romaní, en el que pel moment desconeguem que haja donat llocs de treball a persones no vinculades al PP, no vegem que s’haja promogut cap política de promoció d’ocupació ESTABLE.

L’únic treball promogut pel govern és un treball precari, com el del programa ENCORP (amb contractes de 4 dies al mes, durant 3 mesos), seguidista de les propostes del govern central, i que mitjançant la por (si no ho agafes tu ho agafarà un altre) pretén que els seus llocs siguen totalment coberts per a demostrar l’èxit del programa.

Secció d'Hisenda del butlletí informatiu dels Independents (octubre 2014)

Al llarg dels quatre anys de la legislatura l’equip de govern no s’ha assegut ni un minut amb l’oposició per tal de preparar un pressupost de manera consensuada. Açò denota la seua manera de fer les coses que no és altra que anar a la seua sense consultar amb ningú les seues accions. Després arribava el moment de la votació i demanaven el vot a favor d’uns pressupostos fets per ells soles, amb les seues úniques prioritats, i per suposat l’oposició que era totalment desconeixedora del per què de l’estructura del pressupost es mostrava reticent i votava en contra del mateix. Després el govern diria que l’oposició no volia el bé per el poble i que volia impedir amb el seu vot en contra que el poble tirara endavant, però com volien que els votaren a favor sense haver participat ni en una línea en la seua redacció? I així estem des de l’any 2012, amb un pressupost prorrogat des d’aleshores i gràcies... ja que almenys el pressupost del 2012 tirà endavant gràcies a l’abstenció dels INDEPENDENTS.

A més a més el nostre partit va forçar la creació en l’estiu d’enguany de dos comissions de control per a supervisar les despeses i destinació dels diners que anaven a ser assignats a les Festes i al Pla d’Ocupació Municipal del 2014.

2 de nov. 2014

Editorial del butlletí informatiu dels Independents (octubre 2014)

Ja quasi hem acabat la legislatura. Un període que ha passat sense pena ni glòria i que s’ha caracteritzat per l’absolut menyspreu del govern cap als altres partits polítics que també formen part del consistori. Amb una minoria irrisòria de 4 regidors, el govern ni tan sols ha intentat arribar a consensos per a tirar endavant projectes d’envergadura a Sollana, resultant que en quatre anys no s’ha fet cap millora estructural real, sostenible en el temps i que impulse la qualitat de vida dels sollaners.

Tot s’ha reduït a un govern populista de transició que ha funcionat gràcies a la inèrcia d’anys anteriors i al treball dels funcionaris de l’Ajuntament, adobat amb Festes on no s’ha escatimat en diners i esforços, com si “el pa i circ” que pregonaven els romans foren suficients per als habitants del poble.

Hem patit un període on la llei ha permés a l’Alcalde governar per decret, sense comptar amb l’oposició ni demanar-los parèixer, on la informació sobre les gestions fetes tan sols les sabíem quan havia que votar-les.

Sollana necessita per a poder funcionar adequadament i amb les màximes garanties democràtiques una majoria per a dur a terme tots els projectes que fan falta al poble. Des de que tornà la democràcia, Sollana ha funcionat amb majories fins a l’any 2007, i està demostrat pels fets que les minories perjudiquen als interessos del nostre municipi.