Candidatura 2015-2019

Candidatura 2015-2019

Un partit fet amb gent com tu

Un partit fet amb gent com tu

9 d’oct. 2012

14 mesos fent tasca d'oposició

Una vegada acabat l’estiu, encara que no ens haja abandonat la calor, és hora de reprendre les nostres activitats a la web. I ho farem fent un resum del que han sigut aquestos 14 mesos des del començament de la present legislatura perquè servisquen per recopilar totes les nostres actuacions a l’Ajuntament fent tasca d’oposició.

•    Des de primera hora ens mostrarem contraris a que es gastaren més diners dels que inicialment estigueren establerts als pressupostos de l’Ajuntament, votant en contra d’una moció al més de juliol de 2011 on es demanava una ampliació de crèdit en 42 partides pressupostaries de 229.000€, confirmant una política de continuïtat amb l’anterior legislatura que faria que el govern tinguera un tranquil final d’any 2011. Estes partides incloïen una ampliació per a la celebració d’unes festes “dignes”. Així la nostra negativa cap a l’increment generalitzat va ser atacat dient al poble que nosaltres ens oposaven a la celebració de les festes del poble. Què poc elegant !!
•    Proposàrem un nou règim de retribucions dels regidors i dels grups polítics municipals, què va ser denegada per tots els partits polítics del consistori, encara que suposava una reducció d’un 40% de les anteriors. I què hem aconseguit? Fer menys comissions i plens al llarg de l’any, reduint-se així les oportunitats de que els partits de l’oposició puguem proposar les nostres alternatives a la gestió municipal. I no tan sols això sinó que el grau de desinformació sobre el que es fa a l’Ajuntament és el més gran dels últims anys.
•    Ens mostrarem contraris a l’intent per part del govern de fer desaparèixer el servei d’Educació de Persones Adultes, ja que hi havia moltes partides pressupostaries, sobretot les relatives a inversions urbanístiques i infraestructures que podien baixar el seu pes en favor d’altres com l’educació, la cultura, el mediambient, la sanitat, el benestar social o l’associacionisme; i aconseguirem junt als altres partits de l’oposició fer força perquè aquest servei continuara, encara que fora amb unes condicions menys beneficioses que en l’anterior model.
•    Férem ressò de la denúncia a diversos fòrums  de presumptes irregularitats a l’hora de l’elecció dels beneficiaris de les beques de la Diputació, les piscines municipals i l’escoleta d’estiu.
•    Lluitàrem perquè els escassísims Plens municipals que es celebren al llarg de l’any es realitzaren a una hora prudencial perquè l’assistència als mateixos fora massiva. Hem reclamat en diverses ocasions la seua celebració a les 20h de qualsevol dia laborable i no a les 12h del migdia com ja ha ocorregut en dos ocasions.
•    Hem demanat l’encetament de les negociacions cap al Ministeri de Foment per construir o reobrir nous accessos cap als diferents polígons industrials i empreses ubicades al terme municipal de Sollana que eviten el pas de vehicles pesats pels cascs urbans de les poblacions de Sollana i El Romaní. D’esta manera, Sollana i El Romaní tindrien les eixides naturals que tenen tots els pobles annexos a l’autovia: Al nord de la població, pel Romaní, i al sud per Sollana.
•    Hem sol•licitat la desvinculació de les obres per al vallat de protecció de les vies del tren, del projecte de supressió del pas a nivell al recinte urbà de Sollana, perquè encara que s’aprove el projecte que ADIF ha presentat no sabem si finalment es farà o quan, i mentrestant el perill continua existint. Perquè fer-ho es pot fer, ja que ADIF sí que li ha interessat vallar l’estació de part a part.
•    Hem demanat l’encetament de les negociacions cap a la Generalitat Valenciana per a que es desafecten els edificis de les escoles, situades al carrer López Ibor, l’avinguda de la Constitució, i El Romaní perquè aquestos passen a ser de titularitat municipal i es puguen utilitzar per a les activitats que el municipi considere.
•    I hem sol•licitat l’encetament de les negociacions i el canvi de les normes subsidiàries necessàries cap a la Generalitat valenciana per a que el paratge de la torre Trullàs es transforme en un Bé de Rellevància Local (BRL), que permetrà una actuació perimetral molt més ampla que la feta fins ara sobre el terreny.

Mentre tant el govern del Partit Popular encara està lluny d’aconseguir els canvis que prometien. Què ha fet el Partit Popular, al govern, durant aquest temps?