Candidatura 2015-2019

Candidatura 2015-2019

Un partit fet amb gent com tu

Un partit fet amb gent com tu

31 de maig 2011

Data per a la constitució de les noves corporacions locals

La constitució de les noves corporacions locals tindrà lloc l'11 de juny.

Segons estableix la Llei Orgànica de Règim Electoral General (LOREG), en l'article 195, la constitució dels ajuntaments tindrà lloc al vinté dia posterior a les eleccions.

La LOREG estableix que les corporacions municipals es constitueixen en sessió pública, tot i que l'hora es fixa de comú acord entre els caps de llista dels diferents partits o agrupacions que hagen obtingut representació. Serà l'alcalde que deixa el seu càrrec el qual, per resolució, convoque la sessió i fixe l'ordre del dia, tenint en compte el termini de dos dies hàbils que ha de mediar entre la convocatòria i la sessió extraordinària de constitució.

Una vegada constituïda la corporació es procedeix a l'elecció d'Alcalde. Podran ser candidats tots els regidors que encapçalen les seues corresponents llistes.

Si cap regidor obté majoria absoluta (6 vots d'11, a Sollana), és proclamat Alcalde el regidor que encapçala la llista que haja obtingut major nombre de vots, i, en cas d'empat, es resol per sorteig.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada