Candidatura 2015-2019

Candidatura 2015-2019

Un partit fet amb gent com tu

Un partit fet amb gent com tu

15 de maig 2011

GESTIÓ DE L’AJUNTAMENT

Apostem per un Ajuntament on la transparència i la democràcia participativa siguen les senyes d’identitat del seu funcionament. En aquest sentit donaren prioritat a,
  • La recuperació de la publicació trimestral del BIM, principal fòrum d’informació municipal, i participació i opinió ciutadana. Del mateix mode el BIM digitalitzat es posarà a l’abast de tots a la Web municipal. 
  • Obertura d’espais propis per als Partits Polítics amb representació municipal a la Web de l’Ajuntament, per a que es puguen fer servir com a espais d’informació plural. A més, es publicaran a la Web totes les actes dels Plens Municipals i reunions de les Comissions específiques. 
  • Obertura a la Web municipal de nous enllaços amb les principals xarxes socials (Twitter, Facebook i Tuenti) on es publicaran tots els bàndols de l’Ajuntament i les alertes SMS actualment vigents, servint com a bústia de suggeriments online. 
  • Publicació dels Bàndols en Taulers Específics a les portes de l’Ajuntament. 
  • La realització d’un exhaustiu análisi de despeses municipals, amb l’objectiu d’arribar a un equilibri pressupostari, sense renunciar a la prestació de serveis municipals bàsics. Així es farà un estudi de les despeses fixes del pressupost per adequar-les a la realitat actual: eliminació de la dedicació exclusiva per a l’alcalde, reducció del personal tècnic assessor extern, reducció de serveis subcontractats a canvi de la creació d’una borsa de contractació directa de personal aturat del poble, auditoria energètica a les dependències municipals, auditoria de despeses en telecomunicacions, etc. 
  • Potenciació de la política de beques municipals per a joves sollaners, de suport a les activitats de l’Ajuntament. 
  • Activació d’un “Punt Únic” d’atenció al públic on es puguen realitzar la majoria de les gestions de l’Ajuntament, i recuperació de l’Oficina de Queixes i Reclamacions. 
  • Revisió de les Ordenances Municipals, i control i seguiment exhaustiu del seu compliment.
  • Senyalització de tots els edificis públics
  • Recuperació del funcionament de l’Agenda 21 Local, com a principal Fòrum de participació ciutadana en les activitats de l’Ajuntament, organitzant una reunió mensual on un representant de l’Ajuntament i el Fòrum tracten els diversos temes d’interés per als últims.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada