Candidatura 2015-2019

Candidatura 2015-2019

Un partit fet amb gent com tu

Un partit fet amb gent com tu

30 de juny 2011

DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A FAVOR DELS REGIDORS

La distribució final de les àrees municipals queda com a continuació s'exposa:
VICENTE JOSE CODOÑER (Alcalde), portarà l'Àrea de Personal, Seguretat Ciutadana, Serveis Públics, Medi Ambient, Sanitat i Administració General.
 • Policia i Seguretat Ciutadana
 • Gestió dels empleats públics
 • Programes d'Ocupació i de Formació
 • Protecció i defensa del Medi Ambient, declaracions d'interés comunitari i llicències ambientals.
 • Gestió d'activitats sanitàries i atenció primària.
 • Serveis de neteja viaria, edificis, instal·lacions municipals, gestió de residus sòlids urbans, cicle integral de l'aigua i enllumenat públic.
 • Protecció Civil i Bombers.
 • Cementeri.
 • Parcs i Jardins.
 • Protocol i coordinació de relacions institucionals.
LAURA FORTEA, portarà l'Àrea d'Educació, Sanitat, Cultura i Benestar Social.
 • Gestió i coordinació amb activitats relacionades amb els centres públics educatius.
 • Consell Escolar Municipal.
 • Gestió i activitats en matèria cultural.
 • Gestió de Centres Culturals i d'Informació Juvenil.
 • Gestió de la Biblioteca / agència de lectura i arxius.
 • Gestió del BIM.
 • Indústria i Comerç (mercat, consum i venda no sedentària).
 • Programa de Serveis Socials.
 • Programa de la dóna i Política d'igualdat.
JOSE TOMAS BELDA, portarà l'Àrea d'Economia i Hisenda, Urbanisme, Obres públiques i Infraestructures agràries.
 • Tresoreria - recaptació de tributs, ordenances fiscals, subvencions a entitats locals.
 • Inventari de béns.
 • Promoció soci-econòmica local.
 • Plantejament, gestió i disciplina urbanística.
 • Infraestructures urbanes (vies públiques i agràries), relacions amb el "Parc Natural de l'Albufera".
VICENTE ESTARELLES, portarà l'Àrea d’Esports, Benestar Social, Juventut i Festes.
 • Gestió, i organització d'instal·lacions i activitats esportives: associacions esportives.
 • Programes de la Tercera Edat.
 • Associacions culturals i Juventut.
 • Turisme i Festes.
Per altra banda, el grup municipal INDEPENDENTS PER SOLLANA tractarà de manera conjunta entre els tres regidors totes les àrees abans mencionades, encara que per facilitar el seguiment de les accions del govern municipal,
JOAN BENITO, s'especialitzarà en les tasques de l'Àrea de Personal, Seguretat Ciutadana, Serveis Públics, Sanitat, Administració General, Economia i Hisenda, Urbanisme, Obres públiques i Infraestructures agràries.
GAUDEN FERNANDEZ, s'especialitzarà en les tasques d'Educació, Cultura i Medi Ambient. I,
TONI BALDOVÍ, s'especialitzarà en les tasques d’Esports, Benestar Social, Juventut i Festes.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada